Home » Juridisch vertalen Engels

Chris P. Odijk is ook auteur van

Calendar

april 2021
M D W D V Z Z
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Juridisch vertalen Engels

De cursus Juridisch Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands is een postacademische specialisatiecursus. Doordat noch de universiteiten noch de tolk-vertaleropleidingen in ons land voldoende aandacht schenken aan specifieke terminologiegebieden, is er de laatste tijd een toenemende behoefte ontstaan aan kwalitatief hoogstaande vervolgcursussen.

Naast het technisch en literair vertalen behoort het juridisch vertalen ongetwijfeld tot de belangrijkste specialisatierichtingen, maar ook tot de moeilijkste: vanwege het lastige vakjargon, het vaak wollige taalgebruik en het grote aantal ‘gestandaardiseerde’ formuleringen, zijn veel juridische teksten (contracten, akten, wetsbepalingen en andere officiële documenten) voor de vertaler die geen grondige vakkennis bezit, ondoorgrondelijk en te hoog gegrepen.


De cursus richt zich eerst en vooral op het vergroten van de algemene juridische kennis; deze immers stelt de cursist in staat om detailproblemen, waarmee hij voortdurend wordt geconfronteerd, aanzienlijk sneller op te lossen. Daarnaast maakt de cursist kennis met een groot aantal soorten documenten en hij raakt gaandeweg vertrouwd met de relevante terminologie en ‘standaardzinnetjes’.


Ten slotte wordt er een uitgebreid overzicht gegeven van de naslagwerken en andere informatiebronnen die de vertaler ten dienste staan. De cursist komt er al spoedig achter dat hij/zij zich niet blindelings kan verlaten op ‘Van Dale’ of een van de talrijke terminologielijsten of lexicons die in omloop zijn.


Vooropleiding
De cursus is met name bedoeld voor degenen die het ‘algemeen vertalen’ al goed beheersen, maar die zich willen specialiseren in het juridisch vertalen.

Er zijn geen formele opleidingsvereisten, maar het spreekt vanzelf dat het zonder een gedegen opleiding op het gebied van het algemeen vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands weinig zinvol is om aan de cursus deel te nemen.

De schriftelijke cursus Juridisch Vertalen Engels
De cursus kan ook schriftelijk, dat wil zeggen per e-mail, worden gevolgd. Bij de schriftelijke cursus wordt hetzelfde programma doorlopen als bij de reguliere cursus.


Cursusgeld
De reguliere cursus bestaat uit 33 lessen van 3½ uur (van 18.30 tot 22.00 uur) en kost EUR 1550 bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 1800 (driemaal EUR 600). Het lijvige cursusboek en de andere tijdens de lessen te verstrekken studiematerialen zijn in het cursusgeld begrepen. Studieboeken zijn voor rekening van de cursist.

De schriftelijke cursus kost EUR 1050 bij betaling ineens; bij betaling in drie termijnen is het cursusbedrag EUR 1200 (drie keer EUR 400). De schriftelijke cursus is onderworpen aan dezelfde  inschrijvings- en betalingsvoorwaarden als de reguliere cursus. Zij die zich voor de schriftelijke variant willen inschrijven, dienen dit op het inschrijfformulier bij ‘naam van de cursus’ aan te geven. De tijdens de lessen te verstrekken studiematerialen zijn in het cursusgeld begrepen. Studieboeken zijn voor rekening van de cursist.

Certificaat
Aan de cursus is geen examen verbonden; de cursist die de gehele cursus met succes doorloopt, ontvangt een certificaat.

PE-punten
Met de reguliere variant van de cursus kunnen 99 PE-punten worden behaald. Met de schriftelijke variant van de cursus kunnen 136 PE-punten worden behaald.

JV_Programma
Survival Kit voor de cursus Juridisch Vertalen Engels 
Waar en wanneer JV
Aanmelding
Algemene Voorwaarden_JV

Inschrijfformulier_JV

Voorbeelden handouts, theoretische opgaven, vertaalopdrachten en modeluitwerkingen
Voorbeeld hand-out 1
Voorbeeld hand-out 2
 Voorbeeld hand-out 3
Voorbeeld hand-out 4
Vertaaltheorie
Vertaaltheorierichtlijnen
 Shall Sheet
Voorbeeld theoretische opgave rechtsstelsels
Voorbeeld vertaalopdracht N-E
Voorbeeld vertaalopdracht E-N
Voorbeeld modeluitwerking vertaalopdracht N-E
Voorbeeld modeluitwerking vertaalopdracht E-N
Correction Symbols

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial