Home » Algemeen vertalen Engels

Chris P. Odijk is ook auteur van

Calendar

mei 2024
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Algemeen vertalen Engels

De online of schriftelijke opleidingscursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands is bedoeld voor iedereen die zich op professioneel niveau in het vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands wil bekwamen.

De cursus richt zich op:

a. personen die via een versnelde route beëdigd vertaler Nederlands Engels en/of Engels-Nederlands willen worden door deel te nemen aan de toets die aan het einde van de tweejarige opleidingscursus of in het kader van een van de kortere opleidingstrajecten wordt afgenomen (het diploma van deze toets (het ‘Instituutsexamen’) geeft de deelnemer het recht zich te laten inschrijven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers);

b. (beginnende dan wel ervaren) vertalers Engels (of vertalers in/uit andere talen) die menen zij dat zij nog niet volleerd zijn en die, gezien de hoge eisen die de vertaalpraktijk stelt, een cursus willen volgen om hun techniek naar een hoger niveau te tillen en/of die graag PE-punten met de cursus willen verdienen;  

maar staat ook open voor:

c. mensen die beroepsmatig veel met het vertalen van teksten in en uit het Engels te maken hebben en die hun schrijfvaardigheid in het Engels naar een zo hoog mogelijk niveau willen brengen; het kan hierbij bv. gaan om mensen die als editor, redacteur of journalist werken en die veel met het schrijven, redigeren en vertalen van Engelse teksten of het vertalen van Nederlandse teksten in het Engels te maken hebben;

d. degenen die het leuk vinden om op hoog niveau met het vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands bezig te zijn maar die niet de ambitie hebben om deel te nemen aan het Instituutsexamen of een externe toets en/of op professioneel niveau vertaalwerkzaamheden te verrichten.

Twee cursusopties
Er zijn twee cursusopties:

(a) de online cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands (vanaf het seizoen 2021-2022) (deze gaat alleen van start indien er voldoende aanmeldingen zijn) en
(b) de schriftelijke cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands (deze laatste cursus bestaat uit verschillende varianten en is dus uiterst flexibel).

N.B. De online cursus bestaat uit een reeks sessies per Microsoft teams (of een andere tool), waarbij het huiswerk gezamenlijk wordt besproken. De schriftelijke cursus verloopt geheel via e-mail.   

Cursusstructuur
Voor deelnemers die het gehele opleidingstraject willen volgen (hetzij in online vorm hetzij in schriftelijke vorm) (en die zich eventueel willen voorbereiden op de toets (het ‘Instituutsexamen’), kent de cursus een tweejarenstructuur: een basisjaar
(30 sessies of opdrachten) en een ’toetsjaar’ (30 sessies of opdrachten). Hierbij kan men nog kiezen tussen beide vertaalrichtingen (Nederlands-Engels en Engels-Nederlands) of één vertaalrichting (hetzij Nederlands-Engels, hetzij Engels-Nederlands). 

Cursisten die het basisjaar met succes hebben afgerond, ontvangen een certificaat en kunnen zich desgewenst aanmelden voor het toetsjaar. Cursisten die het toetsjaar met succes hebben doorlopen, ontvangen een certificaat en kunnen zich desgewenst aanmelden voor de toets (het ‘Instituutsexamen’), hetzij in één hetzij in twee vertaalrichtingen. 

N.B.1 Cursisten met veel ervaring, die aantoonbaar elders een vertaalopleiding of een deel daarvan hebben gevolgd, kunnen zich, desgewenst, direct voor het toetsjaar (online of schriftelijk) aanmelden. 

N.B.2 Ervaren cursisten die zo snel mogelijk aan de toets willen deelnemen, kunnen zich ook inschrijven voor een schriftelijke ’trimestercursus’ (B-variant), d.w.z. een reeks van 10 opdrachten; ook na afloop hiervan kan men zich aanmelden voor de toets (hetzij in twee vertaalrichtingen hetzij in 1 vertaalrichting). De trimestercursussen bestaan echter niet in een online vorm.  

N.B.3 Men kan de cursus uiteraard ook volgen zonder deel te nemen aan de toets.

N.B. 4 De schriftelijke cursus is zoals gezegd flexibel: men kan zich aanmelden voor het volledige jaarprogramma in beide vertaalrichtingen (N-E en E-N) of voor het jaarprogramma in één vertaalrichting (hetzij N-E, hetzij E-N).  Daarnaast kan men zich dan inschrijven voor de schriftelijke trimestercursus N-E/E-N (10 lessen/opdrachten), hetzij voor één hetzij voor twee vertaalrichtingen. Bovendien kent deze trimestercursus twee programmavarianten:
1. variant a, die voor iedereen openstaat;
2. variant b. Deze laatste variant is gekoppeld aan een toets en staat alleen open voor cursisten die aan de toets willen deelnemen. (Bij variant B is het inhoudelijke programma dus toegesneden op de wijze waarop de toets wordt gehouden.) 

Toelatingseisen
Er zijn geen formele toelatingseisen maar het heeft weinig zin om aan de cursus deel te nemen indien men niet over een behoorlijk aanvangsniveau beschikt. Dit niveau kan men hebben bereikt via een opleiding maar ook via praktijkervaring. Aspirant-cursisten die eraan twijfelen of hun vertaalvaardigheid voldoende is, wordt aangeraden deze proefvertaling te maken en in te zenden, onder overmaking van EUR 45 (voor 1 vertaalrichting) of EUR 75 (voor 2 vertaalrichtingen). Deze wordt dan, van commentaar en advies voorzien, teruggezonden.

Ook bestaat de mogelijkheid om een korte schriftelijke introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands te volgen, zodat de cursist erachter komt  of de cursus voor hem of haar geschikt is. Dit introductieprogramma bestaat uit drie opdrachten en wordt afgerond met een evaluatiesessie.

Studiebelasting
De studiebelasting van de cursus mag niet onderschat worden: elke week/lesopdracht moet u voor het maken van vertalingen (teksten variërend van ca. 150 tot ca. 750 woorden) een aantal uren reserveren. Daarnaast dient u vanzelfsprekend het gecorrigeerde werk te bestuderen en de additionele grammaticaopdrachten uit te werken, wat u per week ongeveer twee uur kost. Bovendien wordt van u verwacht dat u zich als het ware met het Engels omringt: u leest Engelse romans, tijdschriften of kranten of u kijkt naar de Engelse televisie. Een vertaler moet zich immers de cultuur van de Engelstalige wereld eigen maken en het nieuws volgen met een ‘vertalersoog’. Hiervoor dient u minimaal zeker drie uur per week te rekenen.

Studiebelasting volledige cursus: ca. 8 à 9 uur per week (online) of per opdracht (schriftelijk)

Studiebelasting Algemeen Vertalen Nederlands-Engels (schriftelijk): ca. 4 à 5 uur per opdracht

Studiebelasting Algemeen Vertalen Engels-Nederlands (schriftelijk): ca. 3 à 4 uur per opdracht

Cursustarieven

(1) De online cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands
[N.B. Deze wordt alleen gehouden bij voldoende belangstelling!]

De volledige online cursus kost EUR 1150 per jaar bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 1425 (driemaal EUR 475). (Als men het volledige tweejarenprogramma wilt volgen, kost dat dus in totaal EUR 2300 (EUR 1150 per jaar) of EUR 2850 bij gespreide betaling, tweemaal 3 termijnen).

Hieronder volgen alle opties:

 • Jaarprogramma beide richtingen: EUR 1150 (bij termijnbetaling: EUR 1425 (3 x EUR 475)
 • Jaarprogramma N-E: EUR 750 bij betaling in één termijn; bij betaling in 3 termijnen is het tarief: EUR 900 (driemaal EUR 300)
 • Jaarprogramma E-N: EUR 550 bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 750 (driemaal EUR 250)

(2) De Schriftelijke cursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

De volledige schriftelijke cursus kost EUR 1050 per jaar bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 1350 (driemaal EUR 450). (Als men het volledige tweejarenprogramma wilt volgen, kost dat dus in totaal EUR 2100 (EUR 1050 per jaar) of EUR 2700 bij gespreide betaling, tweemaal 3 termijnen).

Hieronder volgen alle opties:

 • Jaarprogramma beide richtingen: EUR 1050 (per jaar) (bij termijnbetaling: EUR 1350 (3 x EUR 450)
 • Jaarprogramma N-E: EUR 650 (per jaar) bij betaling in één termijn; bij betaling in 3 termijnen is het tarief: EUR 750 (driemaal EUR 250)
 • Jaarprogramma E-N: EUR 450 (per jaar) bij betaling in één termijn; bij betaling in drie termijnen is het tarief: EUR 600 (driemaal EUR 200)
 • Trimesterprogramma (beide richtingen, zowel variant a als variant b): EUR 350
 • Trimesterprogramma N-E (variant a): EUR 350
 • Trimesterprogramma N-E (variant b): EUR 350
 • Trimesterprogramma E-N (variant a): EUR 300
 • Trimesterprogramma E-N (variant b): EUR 300

Examengeld voor de volledige toets: EUR 500 (EUR 250 per toets/vertaalrichting). Men kan deelnemen aan beide toetsen (zowel de vertaalrichting N-E als de vertaalrichting E-N) of aan één toets (hetzij de vertaalrichting N-E hetzij de vertaalrichting E-N).

(3) De schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

De schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands (drie opdrachten elk bestaande uit een vertaling N-E en een vertaling E-N), die wordt afgesloten met een evaluatiesessie: EUR 150.

Schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Nederlands-Engels (bestaande uit drie vertalingen Nederlands-Engels), die wordt afgesloten met een evaluatiesessie: EUR 95

Schriftelijke Introductiecursus Algemeen Vertalen Engels-Nederlands (bestaande uit drie vertalingen Engels-Nederlands), die wordt afgesloten met een evaluatiesessie : EUR 95

N.B. Wanneer men na afronding van een van de introductiecursussen zich inschrijft voor een van de reguliere of schriftelijke cursussen Algemeen vertalen, heeft men recht op een korting van EUR 50 op het cursusgeld voor de desbetreffende cursusvariant.

Proefvertaling N-E + E-N: EUR 75

Proefvertaling N-E: EUR 45

Proefvertaling E-N: EUR 45

Het tijdens de cursus te verstrekken studiemateriaal is in het cursusgeld begrepen; studieboeken zijn voor rekening van de cursist.

Diploma & Certificaat
Aan het volledige cursusprogramma van twee jaar is een toets verbonden. Degenen die hieraan willen deelnemen en deze toets met goed gevolg afleggen, ontvangen het ‘Instituutsdiploma’. Met dit diploma voldoet men aan het scholingsvereiste voor inschrijving in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. 

De toets staat ook open voor cursisten die het toetsjaar van de schriftelijke cursus Algemeen Vertalen N-E/E-N of de b-variant van een van de schriftelijke trimestercursussen Algemeen Vertalen N-E/E-N hebben gevolgd. De cursist die zich heeft aangemeld voor de schriftelijke trimestercursus in één vertaalrichting kan alleen de toets afleggen in de desbetreffende vertaalrichting. 

Men kan de cursus ook volgen zonder deel te nemen aan de toets. Cursisten die de gehele cursus, dan wel één cursusjaar dan wel alle opdrachten van het gevolgde onderdeel met succes hebben afgerond (maar die niet deelnemen aan de toets), ontvangen een (deel)certificaat en − indien van toepassing − een Wbtv-verklaring ten behoeve van de toekenning van PE-punten. 

PE-punten
Op grond van het besluit d.d. 26 februari 2016 kan het volgende puntenaantal aan de reguliere cursus Algemeen Vertalen Ned-Eng en/of Eng-Ned worden toegekend:

 • Online cursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (2-jarig programma): 420 PE-punten
 • Online jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (1-jarig programma, zowel basisjaar als toetsjaar): 210 PE-punten
 • Online cursus Algemeen Vertalen NL-ENG (2-jarig programma): 240 PE-punten
 • Online jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG (1-jarig programma, zowel basisjaar als toetsjaar): 120 PE-punten
 • Online cursus Algemeen Vertalen ENG-NL (2-jarig programma): 180 PE-punten
 • Online jaarcursus Algemeen Vertalen ENG-NL (1-jarig programma, zowel basisjaar als toetsjaar): 90 PE-punten

Bij besluit d.d. 26 februari 2016 zijn de volgende puntenaantallen aan de diverse varianten op de schriftelijke cursus Algemeen Vertalen toegekend:

 • Schriftelijke cursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (2-jarig programma): 420 PE-punten
 • Schriftelijke jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL (1-jarig programma, zowel basisjaar als toetsjaar): 210 PE-punten
 • Schriftelijke jaarcursus Algemeen Vertalen NL-ENG: 90 PE-punten
 • Schriftelijke jaarcursus Algemeen Vertalen ENG-NL: 60 PE-punten
 • Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen NL-ENG & ENG-NL: 80 PE-punten (geldt zowel voor variant a als voor variant b)
 • Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen NL-ENG (variant a): 80 PE-punten
 • Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen NL-ENG (variant b): 80 PE-punten
 • Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen ENG-NL (variant a): 20 PE-punten
 • Schriftelijke trimestercursus Algemeen Vertalen ENG-NL (variant b): 20 PE-punten

Programma voor de cursus Algemeen Vertalen
Survival Kit Algemeen Vertalen
Waar en wanneer Cursus Algemeen Vertalen
Aanmelding cursus Algemeen Vertalen
Algemene Voorwaarden Cursus Algemeen Vertalen
Inschrijfformulier Cursus Algemeen Vertalen

Proefvertalingen
Test je vertaalvaardigheid
Mistakes Sheet
Grammar Sheet Tenses
Grammaticaoefening Tenses
Correctiesymbolen
Voorbeeld Vertaalopdracht
Voorbeeld van gecorrigeerde uitwerking
Voorbeeld Modelvertaling

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Chris P. Odijk & Xandra Lammers